Uvjeti poslovanja

TERRA CROATICA

Način podnošenja prigovora

Ako program usluga nije u potpunosti izveden ili je njegova izvedba loše kvalitete i ispod standarda, te u slučaju da Klijent nije zadovoljan pruženom uslugom, mora odmah kontaktirati zaposlenika Agencije (vodič/voditelj putovanja/predstavnik) kako bi se pronašlo zadovoljavajuće rješenje. Svi zahtjevi za povratom novca  moraju biti podneseni Agenciji pismeno, unutar 7 dana od završetka programa na adresu Agencije:Dubovac 11, 47000 Karlovac ili putem elektroničke pošte na info@raft.com.hr. Klijent ima pravo na povrat u iznosu od realne vrijednosti usluga koje nisu pružene, dok najveći mogući povrat po pritužbi može iznositi punu cijenu programa. Klijent će se odreći prava na idealnu naknadu. Svi mogući sporovi dolaze pod nadležnost Suda u Karlovcu.

U slučaju spora koji se odnosi na ugovor o online prodaji i online uslugama, klijent može podnijeti pritužbu, odnosno pokrenuti postupak za online rješavanje sporova putem platforme za online rješavanje sporova dostupne na sljedećem linku:http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Dok Agencija ne odluči o prigovoru klijenta, klijent se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. U slučaju pokretanja sudskog postupka bit će nadležan Trgovački sud u Karlovcu.

Klijent je dužan:

  • posjedovati valjanu putnu dokumentaciju
  • poštivati i prilagoditi se svim običajima i regulativama zemlje destinacije
  • obavijestiti Agenciju o svakom obliku invaliditeta ili oštećenja kje bi moglo ograničiti sudjelovanje u programu
  • priložiti dokument koji potvrđuje plaćanje usluge (voucher, potvrdu banke o plaćanju, agencijski račun primljen poštom, e-mailom ili osobno) pružatelju usluge
  • saznati je li mu/joj potrebna viza za Hrvatsku ili bilo koju susjednu zemlju ukoliko je posjet njima uključen u itinerer

Ako klijent ne bude slijedio navedena pravila, biti će držan odgovornim za plaćanje svih troškova ili šteta. Potvrdom rezervacije, Klijent se obvezuje da će u slučaju eventualne štete platiti pružatelju usluge odštetu na licu mjesta.

Sudska nadležnost

U slučaju da Klijent nije zadovoljan načinom na koji je obrađena njegova pritužba, Klijent ima pravo na sudsku arbitražu. Klijent i Agencija će težiti sporazumnom rješenju tužbe, a u slučaju da sporazum ne može biti postignut, predmet dolazi pod nadležnost Suda u Karovcu sukladno zakonima Republike Hrvatske.

Podliježe nadzoru

Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb.

Rezervacije i uplate

Terra Croatica Adventure Travel, obrt za avanturistički turizam I turistička agecija, u daljnjem tekstu Agencija, će jamčiti provedbu programa putovanja. Klijent je dužan pružiti podatke koji su nužni za proces rezervacije.

Sve rezervacije trebaju biti učinjene pismeno putem e-maila. Pri rezervaciji putem e-maila, Klijent je dužan platiti 50% iznosa aranžmana, a ostalih 50% iznosa treba biti plaćeno najkasnije 15 dana prije početka putovanja, osim u slučaju kada su individualna putovanja modificirana posebnim uvjetima plaćanja ili u slučaju kada je rok prije početka putovanja kraći od 15 dana ili ako drugačije nije dogovoreno.

Plaćanjem prve rate i/ili plaćanjem dijela cijene i/ili ukupne cijene aranžmana koji sadrži osnovne informacije o Klijentu i informacije o programu kojeg Klijent plaća, Klijent će u potpunosti prihvatiti i potvrditi da je razumio sve stavke ovih Uvjeta poslovanja, stoga, sve što je ovdje navedeno postaje pravno obvezujuće za Klijenta i Agenciju.

Cijene i sadržaj

Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena aranžmana u slučaju drastičnih promjena hotelskih cijena, cijena transporta i ostalih usluga. U slučaju povećanja cijene aranžmana do 10% nije potreban Klijentov pristanak. U slučaju povećanja cijene većeg od 10%, Klijent ima pravo na otkazivanje aranžmana bez da je obavezan pokriti bilo kakve gubitke.

Cijene aranžmana su navedene u različitim valutama, ali Hrvatska kuna (HRK – hrvatska nacionalna valuta) je jedina službena valuta u Republici Hrvatskoj. Cijene u ostalim valutama su podložne fluktuacijama tečaja.

Cijena aranžmana (aktivni odmori) obično uključuje (osim ako u programu nije navedeno suprotno) smještaj i doručak, ostale obroke onako kako je navedeno u programu putovanja, kopneni prijevoz, aktivnosti koje se nalaze u programu putovanja (kajakarenje, bicikliranje, planinarenje itd.) sa svom pripadajućom opremom i vodičem. Cijena jednodnevnih i poludnevnih izleta (jednodnevne avanture) obično uključuju (osim ako u programu nije navedeno suprotno) aktivnosti koje se nalaze u programu (kajakarenje, bicikliranje, planinarenje itd.) sa svom pripadajućom opremom i vodičem. Cijena ne uključuje (osim ako u programu nije navedeno suprotno) dodatne izlete, osobne troškove i pića uz sve obroke osim doručka.

Otkazivanje putovanja

Otkazivanje se mora napraviti pismenim putem e-mailom.

Ako Klijent otkaže ili prekine putovanje, mora to učiniti pismeno putem e-mailom. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova koje će naplatiti Agencija prema sljedećim uvjetima (postotak ukupne cijene aranžmana):

  • 8 ili više dana prije dolaska: 0%
  • 2-7 dana prije dolaska: 50%
  • 1 dan prije dolaska ili nedolazak: 100%

Nedolazak na putovanje bez prethodnog otkazivanja znači da će Agencija zadržati 100% uplate bez obzira na razlog ili razloge odustanka.

Otkazivanje od strane agencije

Programi putovanja podložni su promjenama ovisno o mogućnostima i željama grupe, vremenskim uvjetima, razinama vode, silama prirode, posebnim događanjima i sličnom. Zbog sigurnosnih razloga i udobnosti Klijenata, Agencija zadržava pravo izmjene programa bez ranije najave.
U slučaju znatnijih izmjena ili otkazivanja određenog aranžmana kojeg je rezervirao Klijent, Agencija će obavijestiti Klijenta što je ranije moguće i ponuditi sljedeće opcije:

a) Klijent može prihvatiti drugi datum polaska ili destinaciju
b) Klijent može prihvatiti zamjenski aranžman/izlet identičnog ili sličnog sadržaja
c) Klijent može u potpunosti otkazati rezervaciju, uz potpuni povrat novca.
Klijent je obavezan o svojoj odluci obavijestiti Agenciju u roku od 7 dana od početka ponude. Ukoliko Klijent to ne učini, Agencija će rezervirati zamjenski aranžman/izlet.

U slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta, izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ili izbjeći ili su se dogodile neposredno prije početka izleta, Agencija će odgoditi aktivnost, ako je to moguće, za dan ili dva prije ili nakon rezerviranog datuma. Ukoliko promjena termina nije moguća, Vaše uplate će biti u cijelosti vraćene.

Pritužbe i povrat novca

Ako program usluga nije u potpunosti izveden ili je njegova izvedba loše kvalitete i ispod standarda, te u slučaju da Klijent nije zadovoljan smještajem, opremom ili pruženom uslugom, mora odmah kontaktirati zaposlenika Agencije (vodič/voditelj putovanja/predstavnik) kako bi se pronašlo zadovoljavajuće rješenje ili zamjena. Svi zahtjevi za povratom novca  moraju biti podneseni Agenciji pismeno, unutar 7 dana od završetka programa. Klijent ima pravo na povrat u iznosu od realne vrijednosti usluga koje nisu pružene, dok najveći mogući povrat po pritužbi može iznositi punu cijenu programa. Klijent će se odreći prava na idealnu naknadu. Svi mogući sporovi dolaze pod nadležnost Suda u Karlovcu.