Polica osiguranja

TERRA CROATICA

Za sve jednodnevne avanture  i aktivne odmore organizirane od strane Agencije, osiguranje je kod WIENER OSIGURANJA – osiguravajuće kuće VIENNA INSURANCE GROUP.

Osiguranje od ozljeda i bolesti, osiguranje od oštećenja ili gubitka prtljage

Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od ozljeda i bolesti, osiguranje od oštećenja ili gubitka prtljage, niti uključuju putno zdravstveno osiguranje. Izvršavanjem plaćanja izleta ili aranžmana, koje je opisano u ovim Uvjetima poslovanja kao i u programu putovanja, smatra se da je Klijentu savjetovano da kupi dodatno zdravstveno osiguranje koje može kupiti u bilo kojoj osiguravajućoj kući po vlastitom izboru.

Kod ugovaranja putnog osiguranja, obvezno je ugovoriti dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u Hrvatskoj i inozemstvu, a ostala dopunska osiguranja (osiguranje od nezgode, osiguranje prtljage i osiguranje otkaza putovanja) ugovaraju se po izboru osiguranika.