Načini plaćanja

TERRA CROATICA

1. Bankovno plaćanje

Bankovno plaćanje, transakcijsko plaćanje ili kreditno plaćanje je način elektroničkog prenošenja novca s jedne fizičke ili pravne osobe na drugu. Bankovno plaćanje je slanje novca s jednog bankovnog računa na drugi bilo gdje na svijetu. Prednosti bankovnog plaćanja su to što ne morate čekati da nešto stigne poštom, a sredstva su dostupna odmah po primitku uplate.

Podaci za bankovno plaćanje:
Zagrebačka banka d.d
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR8123600001101905138

SWIFT: ZABAHR2X

Za primatelja:
Terra Croatica Adventure Travel
Dubovac 11
HR-47000 Karlovac