OPĆI PODACI

Terra Croatica Adventure travel obrt za avanturistički turizam i turistička agencija
Sjedište: Dubovac 11, 47 000 Karlovac, Hrvatska

Vlasnik: Valentino Štedul
Voditelj poslova: Valentino Štedul
Svojstvo u kojem nastupa: vlasnik obrta i stalni zaposlenik obrta Terra Croatica Adventure travel obrt za avanturistički turizam i turistička agencija po Gl. 3. Čl 16-19 navezenog Zakona

Ovlašten: Uvjerenjem o položenom stručnom ispitu za voditelja poslovnice, Visoka poslovna škola LIBERTAS, ur.broj 251-455-01-1-14-16 u Zagrebu 28. travnja 2014

E: info@raft.com.hr
T/M: +385 91 413 392 0
Radno vrijeme: PON – NED / 9-22h

PODACI PODUZEĆA

Upisan u Obrtni registar 16.6.2006

ID Kod: HR-AB-47-04030002887

MB: 92542026
OIB: 05432690013

Zagrebačka banka d.d
IBAN: HR8123600001101905138

SWIFT: ZABAHR2X