Primary Menu
Blog thumbnail

Rijeke Hrvatske. I miris prirode je avantura!

Rijeke Hrvatske. I miris prirode je avantura!

Blog thumbnail

Hrvatske rijeke pripadaju Jadranu i crnomorskom slivu. One su među najčišćim u svijetu i zahvaljujući tome su dobro opskrbljene ribom i ostalim organizmima. Najvažnije rijeke su Dunav, Sava, Drava i Kupa. Najveća rijeka u Hrvatskoj je Dunav koja je ujedno i važan prometni pravac, ali i “Koridor VII” Europske unije. Njegove pritoke Save i Drava